Projektowanie wnętrz on-line

Oferujemy usługę projektowania i aranżacji wnętrz na odległość (online). Jedyną różnicą w porównaniu do tradycyjnej metody współpracy jest sposób komunikacji z naszymi klientami.

Realizacja projektu wnętrza przedstawia się następująco:

  1. Przed rozpoczęciem współpracy staramy się poznać państwa oczekiwania i przedstawić zakres naszych obowiązków oraz sposób pracy, co odbywa się drogą e-mailową, telefonicznie lub przy zastosowaniu komunikatorów elektronicznych.
  2. Na podstawie uzyskanych informacji przygotowujemy umowę oraz ofertę cenową. Po akceptacji następuje wpłata zaliczki na konto bankowe, podpisanie umowy i rozpoczęcie pracy.
  3. Następnie przesyłacie Państwo dane dotyczące Państwa wnętrz, może to być np. rzut mieszkania, uwzględniający wymiary wszystkich pomieszczeń, piony kanalizacyjne, ciągi kominowe i wentylacyjne, dodatkowo zdjęcia aktualnej aranżacji pomieszczeń, ewentualnie szkic poglądowy rozkładu pomieszczeń i wymiary pomieszczeń. Potrzebne nam dane oraz poziom ich szczegółowości są uzależnione od Państwa oczekiwań i zakresu prac. Uzgadniamy to indywidualnie. Powyższe informacje możecie Państwo nam przesłać drogą elektroniczną w dowolnym pliku graficznym lub zwykłą pocztą.
  4. Kolejnym etapem współpracy jest przygotowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, który wysyłamy Państwu w formie plików graficznych drogą elektroniczną na wskazany adres email. Po zapoznaniu się przez Państwa z projektem koncepcyjnym konsultujemy proponowane rozwiązania, do uzyskania odpowiadającej Państwu wersji.
  5. Uwzględniając Państwa uwagi opracowujemy dokumentacje projektową i przesyłamy gotowy projekt, w dowolnej postaci: elektronicznej lub wydrukowany.

Z uwagi na charakter usług nie prowadzimy nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu w miejscu realizacji, chyba że uzgodnienia z klientem stanowią inaczej, natomiast służymy zawsze poradą na każdym etapie realizacji. Podejmując się aranżacji wnętrz na odległość bazujemy wyłącznie na materiałach i danych dostarczonych przez Państwa. Jest też możliwość odpłatnej inwentaryzacji wykonanej na miejscu realizacji. Ma to ogromne znaczenie dla projektów szczegółowych, w których każdy centymetr ma duże znaczenie. W tych przypadkach,w których Państwo dokonujecie samodzielnego pomiaru, nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwie zwymiarowaną przestrzeń. Nie mniej jednak nanosimy poprawki wynikające z tego typu problemów, jeśli zostaną zidentyfikowane do dwóch tygodni od przekazania projektu aranżacji wnętrz.

Ostatnim krokiem współpracy jest rozliczenie finansowe i przesłanie faktury.